Những cùm từ như không thể, không tồn tại hoặc không có khả năng không tồn tại trong từ điển của chúng tôi. Chúng tôi không cần những từ này, bởi vì các khách hàng của chúng tôi là sẽ không nhận đươc những từ tương tự.

Chúng tôi là một công ty tư vấn hoạt động trong thị trường của Cộng hòa Séc trong lĩnh vực thương mại trong nước và quốc tế. Chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp gốc Tiệp và các doanh nghiệp ngoại quốc dịch vụ tư vấn trong mọi mặt, chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, đặc biệt các vấn đề pháp lý liên quan đến mua và bán tài sản, luật công ty, vấn đề xin trợ cấp của nhà nước và vùng luật đấu thầu.

Các dịch vụ của chúng tôi được cung cấp chủ yếu cho người ngoại quốc, do đó ngoài viêc chúng tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ như dịch thuật các văn bản liên quan đến doanh nghiệp và pháp luật.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một giải pháp thích hợp, toàn diện và cụ thể cho khách hàng. Với sự hợp tác với các chuyên gia cùng với các văn phòng luật khác, công ty chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh và tư vấn pháp lý, và đồng thời chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ toàn diện khác trong các lĩnh vực như thuế, thuế hải quan và các lĩnh vực khác cụ thể như trong ngành năng lượng, y tế và công nghiệp nhẹ. Các hoạt động của chúng tôi không chỉ tập trung vào thương mại trong nước, do đó công ty chúng tôi là đối tác hoàn hảo cho các doanh nghiệp nước ngoài có ý định thâm nhập vào thị trường Séc và tham gia kinh doanh. Chúng tôi cung cấp tư vấn trong các lĩnh vực sau cho các doanh nghiệp nước ngoài, cũng như khách hàng Séc:

* Luật Thương mại, luật cạnh tranh, luật đấu thầu, luật hành chính

* Bất động sản

* M & A

* Đầu tư

* Quản lý và thành lập các công ty ở Cộng hòa Séc và công ty cảnh ngoại hoặc nội địa, bao gồm cả các tài khoản ngân hàng gần như bất cứ nơi nào trên thế giới

* Năng lượng

* Công nghiệp kỹ thuật nhẹ

* Kỹ thuật y tế và sức khỏe

Về bên quan hệ quốc tế giúp thì chúng tôi đặc biệt hợp tác chặt chẽ với chi nhánh nước ngoài của hãng KPMG và PwC cùng với các tổ chức ngân hàng nổi tiếng, các quản trị viên địa phương và các văn phòng luật nổi tiếng.

Công ty chúng tôi vẫn luôn tin tưởng vào giao dịch đúng đắn, khi tất cả các loại thỏa thuận và dao dịch kinh doanh được tôn trọng, đó là việc mà chúng tôi tin là điều cơ bản cho sự hợp tác tốt. Chúng tôi giữ vững các cam kết của mình và chúng tôi cũng nhận thức được sự uy tín xã hội của khách hàng những người mà chúng tôi có gắng tạo ra thị trường thích hợp trong nước Cộng hòa Séc.

Ngài hãy đặt ra mục tiêu, chúng tôi sẽ tìm ra cách.

Xin lưu ý rằng ngôn ngữ chính của chúng tôi khi tiếp xúc với khách hàng nước ngoài là tiếng Anh. Nhưng việc đó không ảnh hưởng đến việc thích ứng với nhu cầu của khách hàng, trong trường hợp cần thiết chúng tôi có thể liên lạc và trao đổi tài liệu trong ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn.

Đừng ngần ngại và hãy liên hệ với chúng tôi qua e-mail info@apeironadvisory.com

kontakt

Apeiron advisory s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha
info@apeironadvisory.com

Obchodní korporace založená dle českého práva zapsaná Městským soudem v Praze, vedená pod sp. zn. C 215531, IČ: 02117495

webdesign & webhosting by ALTRODESIGN.CZ