Nový zákon o zadávání veřejných zakázek vstoupí v účinnost již 1.10.2016!

Vážení,

od 1.10.2016 zadavatel musí při zadávání všech veřejných zakázek postupovat v souladu s tímto zákonem. Je proto nutné provést kompletní revizi a změnu současných dokumentů a podřídit novému zákonu interní směrnice zadavatele.

Nejedná se přitom o pouhou novelu současného zákona, ale o zákon zcela nový, založený na odlišné koncepci. Zákon zavádí kompletně nové instituty a do značné míry mění průběh procesu zadávání. Tento zákon sice přináší i určitá zjednodušení, vzhledem k velmi obecné úpravě však může být problém absence zákonného návodu, jak v konkrétních situacích postupovat.

Porušení pravidel stanovených tímto novým zákonem přitom může mít vliv na krácení dotací a důsledkem pro zadavatele mohou být také sankce vyplývající ze zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o finanční kontrole.

Celou situaci navíc komplikuje skutečnost, že k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek nebyla vydána komplexní metodika, ani nebyly sporné instituty vyloženy Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 

Dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a nabídnout Vám pomoc s přechodem na zadávání veřejných zakázek dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Společnost Apeiron advisory s.r.o. ve spojení s partnerskou advokátní kanceláří se specializují na problematiku veřejných zakázek a nabízí Vám zejména tyto služby:

  • Revize současných dokumentů zadavatele, včetně interních zadávacích směrnic;
  • Příprava zcela nových dokumentů nezbytných v průběhu zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek;
  • Kompletní administraci zadávacího řízení v souladu s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Naše služby jsou individuální s ohledem na Vaše potřeby. Jsme připraveni Vám zařídit komplexní servis při zadávání veřejných zakázek jako zástupce zadavatele.

VÍCE V SEKCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

S jakýmikoliv dotazy se, prosím, na nás neváhejte kdykoliv obrátit na e-mailinfo@apeironadvisory.com, telefon 733 64 86 81 nebo www.apeironadvisory.com.

Těšíme se na Vás!

Novinky
23.07.2017 - Změna sídla
Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost se stěhuje do nových prostor na adrese Národní 416/37, 110 00 Praha. Najdete nás ve vstupu do pasáže Platýz, a to od 1.8.2017. Zároveň omluvte omezení provozu naší společnosti v týdnu od 24.7. do 31.7. z důvodů stěhování >> více novinek zde
14.01.2017 - Právní konference
Naše společnost se bude účastnit právní konference Svazu měst a obcí ČR v Brně ve den 19. a 20. ledna - přijďte za námi pohovořit o legislativních změnách a novém zákoně o zadávání veřejných zakázek. Budeme se na Vás těšit! Program nelezete zde.
kontakt

Apeiron advisory s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha
info@apeironadvisory.com

Obchodní korporace založená dle českého práva zapsaná Městským soudem v Praze, vedená pod sp. zn. C 215531, IČ: 02117495

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.