Veřejné zakázky

Problematika veřejných zakázek je v prostředí České republiky diskutovaným tématem. Zadavatelé, kteří jsou povinni řídit se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) mají často obavu z jeho aplikace, z administrace samotného zadávacího řízení a nejsou si jisti ani postupy při provádění zadávacího řízení. problémem bývá také aplikace rozhodnutí dohledového orgánu a nezřídka i obava zadavatelů ze zmařeného zadávacího řízení, zdlouhavých postupů a krácení dotací.

Dodavatelé se naopak obávají složitostí, které obsahují jak zadávací podmínky, tak zákon. Zadávací řízení je zákonem vysoce formalizováno a i malá chyba v nabídce může znamenat vyloučení uchazeče.

Apeiron advisory působí jako administrátor tedy jako zástupce zadavatel ve smyslu § 43 zákona a zajišťuje pro zadavatele komplexní administraci. Tyto činnosti zajišťuje Apeiron advisory nejen pro města a obce, ale rovněž pro dotované zadavatele dle zákona a pro subjekty, které jsou povinny podstoupit zadávací řízení z důvodu příjmu z dotace z Evropských nebo jiných fondů.

Apeiron advisory působí v prostředí veřejných zakázek rovněž jako poradce  dodavatele a uchazeče, ať už prostřednictvím školení nebo přímou pomocí s kontrolou nebo sestavením nabídky. Apeiron advisory nabízí též možnost právního posouzení zadávacího řízení, sestavení koncepce námitek nebo podnětu či stížnosti k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž.

Naše společnost provádí též školení v rámci veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, kde se snažíme zaměřit na vhodnost postupů, zvládání administrace zakázky a vyvarování se zbytečných chyb, tak pro potenciální dodavatele, kde se mimo vysvětlení rámce zákona snažíme upozornit také na úskalí zadávacího řízení a na postup, jak předejít chybám, nebo jak si získat výhodu před konkurencí odhalením, že veřejná zakázka může být „ušitá na míru“ jednoho dodavatele.

Novinky
01.02.2022 - Upozornění na změnu firmy
Vážení obchodní přátelé, z dvodů doknčení jednoho developerského projektu se společnost Apeiron advisory s.r.o. IČ: 02117495 přejmenovala na společnost Wiesenthal Invest s.r.o. Spolešnost Apeiron advisory s.r.o. pokračuje dále, avšak po IČ: 10944010. Děkujeme za pochopení
14.01.2020 - Právní konference
Naše společnost se bude účastnit právní konference Svazu měst a obcí ČR v Brně ve den 19. a 20. ledna - přijďte za námi pohovořit o legislativních změnách a novém zákoně o zadávání veřejných zakázek. Budeme se na Vás těšit!
kontakt

Apeiron advisory s.r.o.

Sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha

Kanceláře: Národní 416/37, Praha 110 00 pasáž Platýz vchod I.

info@apeironadvisory.com

Obchodní korporace založená dle českého práva zapsaná Městským soudem v Praze, vedená pod sp. zn. C 351090, IČ: 10944010

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.