Veřejné zakázky

Problematika veřejných zakázek je v prostředí České republiky diskutovaným tématem. Zadavatelé, kteří jsou povinni řídit se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) mají často obavu z jeho aplikace, z administrace samotného zadávacího řízení a nejsou si jisti ani postupy při provádění zadávacího řízení. problémem bývá také aplikace rozhodnutí dohledového orgánu a nezřídka i obava zadavatelů ze zmařeného zadávacího řízení, zdlouhavých postupů a krácení dotací.

Dodavatelé se naopak obávají složitostí, které obsahují jak zadávací podmínky, tak zákon. Zadávací řízení je zákonem vysoce formalizováno a i malá chyba v nabídce může znamenat vyloučení uchazeče.

Apeiron advisory působí jako administrátor ve smyslu § 151 zákona a zajišťuje pro zadavatele komplexní administraci od přípravy zadávacích podmínek, až po případné zastoupení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tyto činnosti zajišťuje Apeiron advisory nejen pro města a obce, ale rovněž pro dotované zadavatele dle zákona a pro subjekty, které jsou povinny podstoupit zadávací řízení z důvodu příjmu z dotace z Evropských nebo jiných fondů.

Apeiron advisory působí v prostředí veřejných zakázek rovněž jako poradce  dodavatele a uchazeče, ať už prostřednictvím školení nebo přímou pomocí s kontrolou nebo sestavením nabídky. Apeiron advisory nabízí též možnost právního posouzení zadávacího řízení, sestavení koncepce námitek nebo podnětu či stížnosti k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž.

Naše společnost provádí též školení v rámci veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, kde se snažíme zaměřit na vhodnost postupů, zvládání administrace zakázky a vyvarování se zbytečných chyb, tak pro potenciální dodavatele, kde se mimo vysvětlení rámce zákona snažíme upozornit také na úskalí zadávacího řízení a na postup, jak předejít chybám, nebo jak si získat výhodu před konkurencí odhalením, že veřejná zakázka může být „ušitá na míru“ jednoho dodavatele.

Novinky
23.07.2017 - Změna sídla
Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost se stěhuje do nových prostor na adrese Národní 416/37, 110 00 Praha. Najdete nás ve vstupu do pasáže Platýz, a to od 1.8.2017. Zároveň omluvte omezení provozu naší společnosti v týdnu od 24.7. do 31.7. z důvodů stěhování >> více novinek zde
14.01.2017 - Právní konference
Naše společnost se bude účastnit právní konference Svazu měst a obcí ČR v Brně ve den 19. a 20. ledna - přijďte za námi pohovořit o legislativních změnách a novém zákoně o zadávání veřejných zakázek. Budeme se na Vás těšit! Program nelezete zde.
kontakt

Apeiron advisory s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha
info@apeironadvisory.com

Obchodní korporace založená dle českého práva zapsaná Městským soudem v Praze, vedená pod sp. zn. C 215531, IČ: 02117495

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.