O společnosti

Srdečně Vás vítáme na stránkách společnosti Apeiron advisory s.r.o.

Dovolte nám krátce představit spektrum základních služeb, které naše společnost poskytuje v  oblasti

  • veřejných zakázek, a to jak na straně zadavatelů, které dokážeme komplexně zastupovat, tak na straně dodavatelů, kterým jsme připraveni pomoci s přípravou nabídek, dodatečných dotazů nebo námitek. Jak pro zadavatele, tak pro dodavatele jsme připraveni poskytnout školení v právu veřejných zakázek s maximálním provázáním s praxí a současnou rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudů.  Rovněž nabízíme poradenství v oblasti dotační problematiky.Více naleznete zde.
  • správy společností, kde Vám nabízíme nejen společnosti k okamžitému prodeji (tzv. ready made společnosti), založení společnosti, ale především jejich následnou správu. Založení společnosti přímo pro Vás, bez toho, aby v obchodním rejstříku byla uvedena předchozí společnost, či fyzická osoba jistě bude ve Vašich budoucích obchodních partnerech budit větší důvěru. Správa společností pro nás nekončí pouze samotným založením či prodejem, ale jsme připraveni Vám nabídnout zajištění jejich chodu po právní nebo účetní stránce. Zajistíme konaní valných hromad, rozhodnutí statutárních orgánů, zajistíme, aby byly dodrženy veškeré lhůty stanovené zakladatelskými dokumenty, stanovami nebo zákonem, navrhneme ideální strukturu společnosti nebo provedeme její revizi. Právní služby zajišťují vždy a pouze právníci, a to buď interní zaměstnanci, nebo naše partnerské advokátní kanceláře. Více naleznete zde.
  • vytváření offshore a onshore společností a struktur. Vzhledem k narůstající potřebě daňové optimalizace je pro podnikatele z oblasti střední Evropy výhodné přesunout svoji společnost do tzv. daňových rájů. Nabízíme nejen založení společnosti ve vybrané destinaci, ale rovněž vytvoření takové struktury, které bude co nejvíce vyhovovat potřebám klienta. Samozřejmostí je správa těchto společností zajištěná místními administrátory, kteří jsou prověřeni celosvětovým trhem (PwC, KPMG, Deloitte a Ernst & Young). Vzhledem k závazkům, které máme vůči našim klientům,  nespoléháme na neznámé lokální administrátory a za kvalitu služeb, které pro nás poskytují jiní, se můžeme zaručit. Více naleznete zde.
  • Překlady textů a dokumentace z a do anglického jazyka v  oblasti práva a obchodu. Vzhledem k tomu, že široký katalog našich služeb poskytujeme v anglickém jazyce, jsme připraveni na Vaši žádost připravit separátně překlady právních dokumentů, a to jak v ověřeném, tak neověřeném překladu. Více naleznete zde.

Apeiron advisory s.r.o. klade vysoký důraz kvalitu svých služeb, stojí si pevně za svými výstupy vůči klientovi a vždy dělá maximum pro to, aby při svých úkolech zhodnotil možná jiná východiska nebo rizika, které mohou nastat. Naše společnost spolupracuje v prostředí České republiky s předními českými advokátními kancelářemi, flexibilními notáři a daňovými poradci a v prostředí off shore a on shore společností pouze s prověřenými administrátory a advokátními kancelářemi, kteří jsou na daném trhu předními lídry.

Na každý zvláštní případ jsme mimo obecné pojistky připojištěni až na celkovou cenu transakce či obchodního případu. O tomto jsme připraveni klienta vždy uvědomit a tuto skutečnost mu prokázat.

Apeiron advisory s.r.o.chápe vysokou společenskou hodnotu a prestiž svých klientů a vždy k nim přistupuje s maximální otevřeností a v přátelském duchu. Nevycházíme z ceníků a jejich skrytých nákladů, ale po celkovém zhodnocení problematiky vždy nabídneme takové ceny, které mohou být diskutovány. Může se jednat o částky za úkon, za hodinu služeb, nebo paušální částky. Vše záleží na Vás, jak se rozhodnete.  

Vzhledem k tomu, že nic není nemožné, nehledejte v našich sděleních obraty „to nejde“ nebo „to není možné“. Stanovte si svůj cíl, my Vám najdeme cestu.       

Váš team Apeiron advisory s.r.o.

Novinky
23.07.2017 - Změna sídla
Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost se stěhuje do nových prostor na adrese Národní 416/37, 110 00 Praha. Najdete nás ve vstupu do pasáže Platýz, a to od 1.8.2017. Zároveň omluvte omezení provozu naší společnosti v týdnu od 24.7. do 31.7. z důvodů stěhování >> více novinek zde
14.01.2017 - Právní konference
Naše společnost se bude účastnit právní konference Svazu měst a obcí ČR v Brně ve den 19. a 20. ledna - přijďte za námi pohovořit o legislativních změnách a novém zákoně o zadávání veřejných zakázek. Budeme se na Vás těšit! Program nelezete zde.
kontakt

Apeiron advisory s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha
info@apeironadvisory.com

Obchodní korporace založená dle českého práva zapsaná Městským soudem v Praze, vedená pod sp. zn. C 215531, IČ: 02117495

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.