Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Účinností NOZ byl zároveň zrušen zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytu.

NOZ zavádí do právního řádu České republiky nové instituty, a to zejména v oblasti stanov společenství vlastníků jednotek a dále v možnosti zvolit do orgánu společenství i jinou osobu než člena společenství vlastníků jednotek. V těchto dvou zásadních oblastech týkajících problematiky vlastnictví bytových jednotek poskytuje Apeiron advisory služby spočívající v revizi stanov (popř. v přípravě vzorových stanov) ve smyslu kompatibility dle NOZ s návrhem nových právních institutů, které NOZ do právního řádu České republiky zavádí a dále služby spočívající v zastupování ve volených orgánech společenství vlastníků jednotek.

Apeiron advisory spolupracuje v oblasti rekodifikace soukromého práva s předními českými advokátními kancelářemi, flexibilními notáři a daňovými poradci.

Novinky
23.07.2017 - Změna sídla
Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost se stěhuje do nových prostor na adrese Národní 416/37, 110 00 Praha. Najdete nás ve vstupu do pasáže Platýz, a to od 1.8.2017. Zároveň omluvte omezení provozu naší společnosti v týdnu od 24.7. do 31.7. z důvodů stěhování >> více novinek zde
14.01.2017 - Právní konference
Naše společnost se bude účastnit právní konference Svazu měst a obcí ČR v Brně ve den 19. a 20. ledna - přijďte za námi pohovořit o legislativních změnách a novém zákoně o zadávání veřejných zakázek. Budeme se na Vás těšit! Program nelezete zde.
kontakt

Apeiron advisory s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha
info@apeironadvisory.com

Obchodní korporace založená dle českého práva zapsaná Městským soudem v Praze, vedená pod sp. zn. C 215531, IČ: 02117495

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.