Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Účinností NOZ byl zrušen zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytu a zároveň nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek.

Přechodná ustanovení NOZ poměrně striktně stanovují, že ustanovení stanov společenství vlastníků, která odporují donucujícím ustanovením NOZ, pozbývají závaznosti dnem 1.1.2014. Veškeré právnické osoby (tedy i společenství vlastníků) mají povinnosti ve lhůtách stanovených NOZ přizpůsobit své stanovy úpravě NOZ. Přechodná ustanovení NOZ však pro jednotlivé úpravy uvádí rozdílné lhůty k jejich přizpůsobení. V neposlední řadě zavádí NOZ nové právní instituty, které stanovy společenství vlastníků před 1.1.2014 neupravovaly.

Vzhledem k tomu, že mají společenství vlastníků povinnosti přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě a že veškeré změny stanov musí být schvalovány formou notářského zápisu, doporučujeme všem společenstvím vlastníků provést revizi stanov ve smyslu kompatibility s NOZ tak, aby došlo ke kompletní úpravě stanov na jednom shromáždění a nevznikaly tak společenstvím vlastníků zbytečné vícenáklady.

Apeiron advisory Vám nabízí prověření stanov s ohledem na ustanovení NOZ a rovněž kontrolu jiné dokumentace ve vztahu k NOZ. V rámci prověření stanov Vám Apeiron advisory nabízí kompletní revizi stanov ve smyslu kompatibility dle NOZ s návrhem nových právních institutů, které NOZ do právního řádu České republiky zavádí. Apeiron advisory dále připravila vzorové stanovy, které zohledňují kompletní úpravu NOZ.

Po dohodě s Vámi bude cena vždy stanovena s ohledem na rozsah služeb. V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, na nás neváhejte kdykoliv obrátit prostřednictvím e-mailu info@apironadvisory.com.

Novinky
23.07.2017 - Změna sídla
Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost se stěhuje do nových prostor na adrese Národní 416/37, 110 00 Praha. Najdete nás ve vstupu do pasáže Platýz, a to od 1.8.2017. Zároveň omluvte omezení provozu naší společnosti v týdnu od 24.7. do 31.7. z důvodů stěhování >> více novinek zde
14.01.2017 - Právní konference
Naše společnost se bude účastnit právní konference Svazu měst a obcí ČR v Brně ve den 19. a 20. ledna - přijďte za námi pohovořit o legislativních změnách a novém zákoně o zadávání veřejných zakázek. Budeme se na Vás těšit! Program nelezete zde.
kontakt

Apeiron advisory s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha
info@apeironadvisory.com

Obchodní korporace založená dle českého práva zapsaná Městským soudem v Praze, vedená pod sp. zn. C 215531, IČ: 02117495

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.