Revize dokumentů, Due Diligence

Naše společnost je připravena poskytnou komplexní revizi právních dokumentů ve Vámi vymezeném rámci. Může se jednat o zakladatelské dokumenty, dokumenty interní povahy (organizační řád, pracovní řád, pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce aj.) anebo smluvní dokumenty mezi Vaší společností a Vašimi partnery. Revize těchto dokumentů bude zpracována s ohledem na aktuální právní stav po rekodifikaci soukromého práva a náš výstup bude obsahovat nejen zhodnocení rizik, ale především i způsoby předcházení těmto rizikům a komplexní řešení situace.

Tyto služby můžeme nabídnout jak Vaší společnosti, tak například subjektům ve kterých hodláte nabýt majetkovou či jinou účast, nebo svůj obchodní protějšek potřebujete prověřit – za tímto účelem jsme připraveni poskytnout komplexní právní Due Diligence analýzu. Due Diligence analýza je vždy připravována v součinnosti s partnerskými advokátními kancelářemi, kde je vybírán tým předních advokátů tak, aby řešené otázky byly jejich hlavním oborem.

Součástí revize dokumentace nebo komplexního právního Due Diligence, nebo i samostatně může být i Risk Assessment, kdy zvážíme veškerá možná rizika, které na řešený problém dopadají a navrhneme jejich minimalizaci či odstranění.

Po dohodě s Vámi bude cena vždy utvořena s ohledem na požadovaný rozsah služeb. Jsme schopni se akceptovat Vaše návrhy na paušální odměnu, odměnu za úkon, nebo hodinovou sazbu či jejich kombinace. V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, na nás neváhejte kdykoliv obrátit na e-mail info@apironadvisory.com.

Novinky
23.07.2017 - Změna sídla
Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost se stěhuje do nových prostor na adrese Národní 416/37, 110 00 Praha. Najdete nás ve vstupu do pasáže Platýz, a to od 1.8.2017. Zároveň omluvte omezení provozu naší společnosti v týdnu od 24.7. do 31.7. z důvodů stěhování >> více novinek zde
14.01.2017 - Právní konference
Naše společnost se bude účastnit právní konference Svazu měst a obcí ČR v Brně ve den 19. a 20. ledna - přijďte za námi pohovořit o legislativních změnách a novém zákoně o zadávání veřejných zakázek. Budeme se na Vás těšit! Program nelezete zde.
kontakt

Apeiron advisory s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha
info@apeironadvisory.com

Obchodní korporace založená dle českého práva zapsaná Městským soudem v Praze, vedená pod sp. zn. C 215531, IČ: 02117495

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.