Správa společností a korporátní strukturalizace

Správa chodu společnosti je  služba nejen pro ty, kteří začínají se svým prvním podnikáním, ale  také pro podnikatele, kteří jsou na trhu již etablovaní delší dobu.

V rámci správy společností zajišťujeme po dohodě s klientem buď správu plnou, nebo správu částečnou. V rámci plné správy naše společnost hlídá dodržování lhůt stanovených zákony a interními dokumenty společnosti předepsané procesy (funkční období členů statutárních orgánů, valné hromady, schůzky dozorčí rady, představenstva, výroční zprávy aj.) tvoří korporátní dokumenty, komunikuje s úřady veřejné správy, reviduje či připravuje za pomocí partnerských advokátních kanceláří smluvní dokumentaci v rámci interního chodu společnosti (smlouvy o výkonu funkce, pracovní smlouvy, pracovní řád, mzdový řád aj.) nebo navrhuje korporátní strukturu. V rámci částečné správy navrhneme klientovi ideální formování společnosti, připravíme vzorové dokumenty, zrevidujeme dosavadní interní předpisy, stanovy a zakladatelské dokumenty a kalendář chodu společnosti a zůstaneme ve stand-by režimu do doby, než bude náš klient potřebovat další služby.

Korporátní strukturalizce mimo správy společnosti obsahuje na základě prověření a zhodnocení základních dokumentů společnosti (např. stanov) a potřeb společnosti (dynamika růstu, dělení společnosti, centralizace či decentralizace její správy) nástin ideálního modelu fungování včetně vytvoření potřebných dokumentů. Dále tato činnost může zahrnovat vytvoření

  • organizačního řádu
  • pracovního řádu
  • mzdového řádu
  • kancelářského řádu
  • vzorové dokumenty společnosti
  • interních předpisů pro oblast investic
  • analýzy pro dotační orgány
  • risk assessment
  • SWOT analýzu společnosti

S ohledem na skutečnost, že každá společnost má svá specifika a žádného z našich klientů nelze paušalizovat, všechny postupy vždy vytváříme na míru každému z našich klientů v duchu filozofie „poznej svého klienta“.

Vzhledem k tomu, že Apeiron advisory není advokátní kanceláří, vždy v souladu s platnou legislativou zajišťuje služby spočívající v právním poradenství dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii u partnerských advokátních kanceláří.

V případě Vašeho zájmu nás, prosím, neváhejte kdykoliv kontaktovat na e-mailu info@apeironadvisory.com

Novinky
23.07.2017 - Změna sídla
Vážení klienti, dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost se stěhuje do nových prostor na adrese Národní 416/37, 110 00 Praha. Najdete nás ve vstupu do pasáže Platýz, a to od 1.8.2017. Zároveň omluvte omezení provozu naší společnosti v týdnu od 24.7. do 31.7. z důvodů stěhování >> více novinek zde
14.01.2017 - Právní konference
Naše společnost se bude účastnit právní konference Svazu měst a obcí ČR v Brně ve den 19. a 20. ledna - přijďte za námi pohovořit o legislativních změnách a novém zákoně o zadávání veřejných zakázek. Budeme se na Vás těšit! Program nelezete zde.
kontakt

Apeiron advisory s.r.o.

Kaprova 42/14, 110 00 Praha
info@apeironadvisory.com

Obchodní korporace založená dle českého práva zapsaná Městským soudem v Praze, vedená pod sp. zn. C 215531, IČ: 02117495

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.